Valget 2019: Mål for oppvekst og skole

For den neste valgperioden har Rauma Venstre følgende mål i sitt arbeid med oppvekst- og skolepolitikken.

Rauma Venstre vil overordnet arbeide for å skape best mulig kvalitet i grunnopplæringen, ved å:

– Ha tilstrekkelig antall faglig kvalifisert personale
– Ha sterkt fokus på individuell opplæring, som skal være tilrettelagt og gi barn unge en mestringsfølelse
– Sikre at elever og ansatte har et bra psykososialt arbeidsmiljø
– Gi skolene forutsigbarhet ved langsiktig planlegging basert på behov som elevtallsutviklingen, kvalitet, fag- og læringsmiljø
– Øke antallet lærlingplasser, for eksempel ved at kommunen stiller krav om det i anbudsprosesser den er involvert i
– Sikre et bredt og variert tilbud i kulturskolen, og legge til rette for et mer variert tilbud på fritiden for ungdom
– Bygge ny svømmehall for å gi lovpålagt svømmeopplæring og styrke folkehelsearbeidet