Oppvekst

Foto: Venstre

Levanger Venstres valgprogram – oppvekst

Venstre vil:

 • Styrke barnevernstjenesten og prioritere etterutdanningstilbudet for ansatte i denne tjenesten.
 • Innføre inntektsbaserte betalingssatser for barnehager for å gi like muligheter for alle barn
 • Gi gode vilkår for private og offentlige barnehager.
 • Gi rett til barnehage for innvandrerbarn i mottak.
 • At barnehagene i størst mulig grad skal etableres i nærmest mulig avstand til der barna bo
 • Innføre inntektsbaserte betalingssatser for SFO for å gi like muligheter for alle barn
 • Innføre fullverdig SFO-ordning ved alle grunnskoler.
 • Stille krav om pedagogisk kompetanse i SFO.
 • Innføre en ordning med søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO
 • Gi flere lærere relevant etter- og videreutdanning og la økt kompetanse gjenspeiles i økt lønn.
 • Sørge for at flere elever i grunnskolen får ta fag på videregående nivå
 • Øke tilbudet innen valgfag i ungdomsskolen som er attraktive for begge kjønn
 • Opprette flere alternative opplæringsarenaer