Prioriterte områder for Levanger Venstres kommunepolitikk

Foto: iStock

Levanger Venstres valgprogram – prioritert områder

Prioriterte områder for Levanger Venstres kommunepolitikk:

  • Omlegging til et miljøvennlig samfunn.
  • Legge til rette for god læring og kunnskapsformidling i skolen
  • Bidra til målrettet samarbeid og tilrettelegging for Sykehuset Levanger og Nord Universitet
  • Arbeide for utflytting av statlige arbeidsplasser til distriktene
  • Skape et inkluderende fellesskap med aktive deltagere
  • Realisere nytt kulturhus i sentrum, inklusive kino og bibliotek
  • Styrke forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern i rusomsorgen.
  • Tilrettelegge for berekraftig vekst og nyskaping i næringslivet
  • Styrke nærdemokratiet i kommunen.