Cruise: Mens MDG roper «skam dere», velger Venstre klimatiltak og dialog

Jan Erik Søndeland (V) vil ha en grønnere by, Foto: Ingvild Aase

Mens MDG vil påføre folk skam og bygge borg rundt Stavanger, vil Venstre kutte utslipp sammen med næringslivet og ha en liberal by hvor turister ønskes velkommen, uavhengig av fremkomstmiddel.

Av: Jan Erik Søndeland Ordførerkandidat, Stavanger Venstre

I onsdagens utgave av Aftenbladet hadde MDGs ordførerkandidat Daria Maria Johnsen et oppsiktsvekkende innlegg hvor hun slo fast at MDG vil forby all cruisetrafikk til Stavanger, uansett om de kobles til landstrøm eller ei.

I Stavanger er det fra før full tverrpolitisk enighet om følgende:

  1. Det skal etableres landstrøm-tilbud så raskt som mulig.
  2. Cruiseskipene skal flyttes ut av Vågen.
  3. Det skal innføres sterk miljødifferensiering av havneavgiftene i disfavør de skitne skipene.
  4. De mest miljøvennlige skipene skal prioriteres hvis det ikke er nok kaiplass.
  5. Ankomstene skal jevnes ut slik at turistvolumet spres bedre gjennom året.

Dette er i tråd med den nasjonale cruiseavtalen vi i Februar 2019 inngikk med de andre vertskommunene for cruisetrafikk i Norge.

Hvis MDG mener det ikke lenger er nødvendig å investere i landstrøm i Stavanger er dette et brudd med partiets tidligere politikk, og markerer et skarpt skille mellom MDG og Venstre. Venstre går i front for å få realisert landstrøm i Stavanger snarest mulig, og vi er villige til å bla opp de pengene som trengs for få det på plass innen 2023.

Hvis ikke MDG har endret standpunkt, er det direkte selvmotsigende å argumentere for at cruiseturismen skal forbys i Stavanger ut fra et klimaperspektiv. Med landstrøm på plass blir det jo ingen utslipp. Vi får også et effektivt virkemiddel vi kan bruke til å gi cruisenæringen sterke insentiver til å få landstrøm-kontakter på sine skip snarest mulig. Slik kan Stavanger bruke sin posisjon som havneby til å drive frem en grønnere skipsfart. Da kutter vi utslipp både lokalt og internasjonalt!

Med en grønn ordfører fra Venstre vil Stavanger bevege seg hurtig og forutsigbart i en grønnere og mer miljøvennlig retning

Det er også bred politisk enighet om å styrke Stavanger sentrum med mer aktivitet. Alle er enige om at cruiseturismen tilfører næringslivet i byen aktivitet og store pengebeløp, som igjen blir skatteinntekter vil kan bruke på vår lokale velferd.

Vågen i Stavanger sentrum

I sin iver etter å «fremstå best» på miljø, snubler MDG i sine egne bein og avdekker realitetene av sin politikk, som dessverre vil være destruktivt for både næringslivet, den liberale folkesjelen i Stavanger og paradoksalt nok, skadelig for klimakampen.

Venstre er miljøpartiet med næringsvett. Under forutsetning av at virksomheten er bærekraftig, hilser vi derfor nye næringer velkomne til Stavanger. Tor Christian Sletner fra CLNA viser i sitt innlegg i Aftenbladet 19. juli at cruisenæringen vil være med på den grønne omstillingen. Venstre vil derfor utfordre Sletner direkte på i hvilken grad CLNA kan gå foran og bidra med investeringsstøtte til et landstrømanlegg i Stavanger.

MDG ønsker å bygge en usynlig borg rundt Stavanger, hvor fra de kan rope «skam dere» til alle turister som skulle være så dumme å seile hit med cruiseskip. Att på til, ifølge Johnsen, med «luksuriøse» skip. Fy skamme seg. Alle sammen om bord.

Venstre mener alle turister er like velkomne

Venstres har en annen tilnærming. Vi sier ikke “flyskam”, “cruiseskam” eller “kjøttskam”. Venstre mener alle turister er like velkomne, uansett om de ankommer med cruiseskip, fly, tog, sykkel eller campingbil. Venstre vil ha en positiv miljøpolitikk som får alle med, ikke en negativ politikk som skaper motsetninger og moraliserer over andre menneskers valg.

Med en grønn ordfører fra Venstre vil Stavanger bevege seg hurtig og forutsigbart i en grønnere og mer miljøvennlig retning, i samarbeid med næringslivet, andre kommuner og nasjonale myndigheter.

————————————————————————-

Dette leserinnlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad, 22.07.2019