Valgprogram 2019 – Frosta Venstre

Det er alt for få frostinger i verden

Igjen står vi overfor store utfordringer. Denne gangen står det enda klarere at mulighetene for fremtidens Frosta er svært gode, men da må det gjøres noen valg og tas noen grep. Vi ønsker å stå i førersetet for å skape et enda bedre Frosta. Vi vil ta ansvar, vil du?

Her kan du laste ned vårt program for perioden: Frosta Venstre 2019 – 2023