Velfungerende grønne transportløsninger

 

Vi vil prioritere:

  • Fylkesvei 753 mellom Frosta og Åsen opprustes til «gulstripestandard»
  • Gang- og sykkelvei ut fra Frosta skole 4 km i de 5 hovedretningene

Vil vil øke trafikksikkerheten ved å bedre veien inn til bygda vår og ved å skape en trygg skolevei for de myke trafikantene.