Migrasjonssenter i Indre Østfold

Etablerer Migrasjonssenter i Indre Østfold

Fred og ensomhet i Indre Mangfold?

Flyktninger i Indre Østfold er spurt om hva de mener er viktig for god integrering. De svarer språk som nr 1, så kommer skole, utdanning, fungerende kollektivtransport og målrettet arbeidspraksis. Etter dette kommer det et ønske om mer sosialt fellesskap, med naboer og andre i lokalsamfunnet. Mange opplever ensomhet i sitt nye fredelige Indre Mangfold. Eller kjenner seg tryggest med andre fra samme minoritetsbakgrunn. Venstre ønsker seg et Indre Mangfold hvor alle deltar aktivt i lokalsamfunnet, i arbeid, skole og fritid. Hvor man snakker sammen, føler trygghet og tilhørighet.

Fysisk og psykisk helse må også ivaretas. Mennesker på flukt har ofte med seg en historie, som kan være vanskelig å streve med på egenhånd. Da er det viktig at man har gode mennesker rundt seg, både gode fagfolk – og gode venner.

Venstre gleder seg over at det skal etableres et migrasjonssenter for flyktninger i Indre Østfold kommune fra 1.1.2020. Dette vedtok Fellesnemnda enstemmig i juni. Senteret skal koordinere tjenestene rundt den enkelte flyktning og dens familie. Voksenopplæringen med språk og introduksjonsprogram inngår i senteret.

Migrasjonssenteret vil arbeide slik at den enkelte flyktning tidlig kan komme i arbeidsrettet praksis kombinert med språkopplæring. Senteret skal samarbeide tett med næringslivet, øvrige kommunale tjenester og grunnskolen. Solid og godt koordinert integreringsarbeid motvirker utenforskap og sosiale utfordringer. Integreringsarbeidet stopper ikke etter endt introduksjonsprogram. Ingen integreres bare ved hjelp av kommunalt ansatte på et kontor.

Venstre foreslo i saken at man også ser på et sterkt samarbeid mellom frivillig sektor og migrasjonssenteret – for gode møteplasser og redusert utenforskap. Idrett, kultur og frivillighet bidrar med viktig «innenforskap», deltakelse og verdifull fritid for alle som bor i Indre Mangfold.

Venstre tror Indre Østfold Migrasjonssenter blir et godt verktøy for å lykkes med integreringsarbeidet i den nye kommunen.

Mirlinda Asani og Ingunn Herstad Hensel

Indre Østfold Venstre

 

Mirlinda Asani og Ingunn H Hensel (Foto: Idun Gulla Dyrnes)

https://innsyn.askim.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2019013943&dokid=1570477&versjon=1&variant=A&