Hustadvika Venstre -Frihet og ansvar

Hustadvika Venstres fem øvste kandidatar til kommunevalet: Paul Gunder Groven, Marit Eide Solheim, Atle Hammerbukt, Irene Bjorli og Paul Steinar Valle, Hustadvika Venstre

Skal Hustadvika kommune være en bra plass å bo, må vi ta vare på naturen og folket som bor her.

Vi vil:

  • Styrke frivillighetsarbeidet – også økonomisk
  • Etablere ladestasjoner for el-bil flere steder i kommunen
  • Gjøre idrettsrådet til et sentralt høringsorgan
  • Hindre forsøpling og slitasje i naturen
  • Utarbeide arealplaner som sikrer vern og vedlikehold av naturmangfoldet
  • Sette kommunen på kartet ved samordning av større idretts-og kulturarrangement
  • Utvikle Skaret til et regionalt anlegg for hopp, langrenn og skiskyting
  • Bygge toalettfasiliteter, tømmestasjoner og avfallshåndtering knyttet til turiststedene
  • Investere i ENØK-tiltak i kommunale bygg og kommunal drift

 

Bruk stemmeretten din!