Kandidatar 2019

Hustadvika Venstres fem øvste kandidatar til kommunevalet: Paul Gunder Groven, Marit Eide Solheim, Atle Hammerbukt, Irene Bjorli og Paul Steinar Valle

1. Atle Hammerbukt, Lyngstad
Prosesstekniker i Equinor. “Vi vil styrke samarbeidet med næringslivet. Fræna vgs og kommunen for å sikre utdanningstilbudet, lærlingeplasser og arbeidsplasser i Hustadvika kommune”.
2. Paul Gunder Groven, Elnesvågen
Daglig leder. “Vi vil tilrettelegge for bærekraftig utviklingav reiselivsnæringa med vekt på økoturisme”.
3. Marit Eide Solheim, Vikan
Adjunkt. “Barn og ungdom skal ha gode og likeverdige oppvekstvilkår med høg pedagogisk kvalitet i barnehage og skole og et rikt fritidstilbud”.
4. Paul Steinar Valle, Malmefjorden
Selvstendig næringsdrivende. “Vi vil legge til rette for utvikling av mangfold innen landbruk og skogbruk for god forvaltning av matjorda”.
5. Irene Bjorli, Nås
Økonomisjef. “Vi vil støtte lag og organisasjoner økonomisk for å gi innbyggerne et variert aktivitetstilbud”.
6. Borghild Drejer, Tornes
7. Oddbjørg Dyrhaug, Eide
8. Mari Fredriksen Eide, Eide
9. Ragnvald Olav Eide, Eide
10. Vegard Farstadvoll, Elnesvågen
11. Hilde Moen Gautvik, Elnesvågen
12. Aslaug Magerøy Grimstad, Eide
13. Odd Håheim, Nås
14. Sigmund Julshamn, Farstad
15. Øystein Lie, Lyngstad
16. Randi Magerøy, Eide
17. Turid Anne Nausthaug, Bud
18. Lill Iren Dyrhaug Ness, Lyngstad
19. Bodil Settem, Eide
20. Ingebjørg Eide, Eide
21. Annhild Viken Sunde, Bud