Partiene som utgjorde flertallet må ta ansvaret for problemene i helsesektoren

Karl M. Buchholdt
Fotograf Hattrem AS

Partiene som utgjorde flertallet, må ta ansvaret for problemene i helsesektoren i Levanger, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg

Innlegg av Karl M. Buchholdt – Gruppeleder for Levanger Venstre

I en lederartikkel i avisen Innherred 9. juli, gir redaktør Rein en god analyse av situasjonen innen pleie og omsorg i Levanger kommune. Det er selvsagt ikke de ansatte som har ansvaret for problemene innen pleie og omsorg, men politiske vedtak.

Levanger Venstre har gjennom gjentatte innspill i formannskap, kommunestyre og media, påpekt at det er den politisk vedtatte strukturen som skaper problemer. De ansatte har ikke noe valg, de må forholde seg til den vedtatte strukturen og gjøre jobben så godt de kan.

Sammen med Senterpartiet og KrF, fikk Arbeiderpartiet flertall for en stor endring av strukturen innen pleie og omsorg i forrige valgperiode gjennom kommunedelplan «Mestring for alle». Her ble tradisjonelle institusjonsplasser i sykehjem dramatisk redusert, og erstattet med omsorgsboliger på ulike nivå, med heldøgns omsorg som høyeste nivå.

Levangers nåværende struktur innen pleie og omsorg, ble bestemt i kommunestyret av AP, SP og KrF gjennom denne planen i februar 2014. Der ligger mye av årsakene til problemene i helsesektoren, som blant annet fylkesmannen har påpekt. Partiene som utgjorde flertallet i denne saken, bør ta ansvaret utad for dette.