Samisk reindrift, språk og kultur

✔︎ Den sørsamiske kulturen og næringsvirksomheten er en viktig ressurs i vår kommune og en viktig del av verdensarven.
✔︎ Vi må muliggjøre at den sørsamiske kulturen og levemåten også har en plass i framtida.
✔︎Venstre er opptatt av å dempe konfliktnivået rundt beiting ved å øke støtten til inngjerding av innmark.
✔︎Det er en selvfølge at Røros som sørsamisk kommune skal tilby sørsamisk driftsspråk i barnehage og fullverdig samisk språkopplæring på alle trinn i skolen.