Sammen tar vi Røros framover

Venstre vil sette innbyggerne først og vi vil fortsette vårt arbeid for at Røros skal bli en enda bedre kommune å bo i. Vår politikk er tuftet på kunnskap, innsikt og entusiasme. Vi er et miljøparti som samtidig er opptatt av næringsutvikling. For å lykkes på dette området må det til enhver tid foreligge byggeklare tomter, både for boliger og næringsbygg. Ytringsfrihet er viktig for Venstre. Det samme er full åpenhet i kommunal saksbehandling. Vi er opptatt av helsefremmende tiltak. Venstre vil jobbe for å få realisert folkebad.