Folkehelse

Venstre vil arbeide for å fremme folkehelsen ved:

✔︎ Økt støtte til Røros tur- og løypeforening.
✔︎ Økt støtte til idretten i Røros kommune.
✔︎ Gi eldre med pleiebehov et forsvarlig og kompetent
helse/pleietilbud, enten hjemme eller i institusjon.