Kommune og region

Venstre vil arbeid for en bedre drevet kommune og region og sterkere tilknytning mot Trondheim ved:

✔︎ At eiendomsskatten på Røros gradvis avvikles.
✔︎ Å styrke Røros sin tilknytning til kompetanse- og nærings- miljøer i Trøndelag.
Dette oppnås ved å jobbe med det nyeregionrådet Trøndelag sør
(Rennebu, Oppdal, Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros).
✔︎ At Røros, Os og Holtålen slår seg sammen til en kommune.
✔︎ At samarbeid sørover i Østerdalen skal være drevet av konkrete saker,
særlig knyttet til vei, bane og fly.
✔︎ At kommunestyret må få tilbake deler av beslutnings- myndigheten som ble gitt
administrasjonen gjennom utvide delegasjonsmyndighet i inneværende
kommunestyreperiode.