Kommunal drift

✔︎ Servicenivået i kommunen må økes. Saksbehandlerne må være tilgjengelig for publikum.
✔︎ Kontor for byggesaksbehandling må være åpent også om sommeren.
✔︎ Venstre vil utfordre landbrukskontoret til å bedre veterinærtilbudet for hund og katt på kveldstid og helg.