Skole

Venstre vil jobbe for en bedre skole ved:

✔︎ Å opprettholde grendeskolene så lenge det er sosialt og faglig forsvarlig.
✔︎ Et skolemiljø som gir utvikling og kompetanse, og som lytter til næringslivets
behov for kompetanse.
✔︎ At det serveres varm mat/frukt på alle trinn i grunnskolen.
✔︎ Å gi sektor for oppvekst i Røros Kommune mere ressurser for å styrke faglig
kompetanse i skole og SFO.