Skole

✔︎ Vi ønsker å beholde grendeskolene.
✔︎ Røros kommune må styrke kompetanse og kvalitet i skolen.
✔︎ Vi støtter leksefri skole.
✔︎ En Røros Folkehøgskole, i interaksjon med lokalt næringsliv og kulturliv, vil være av stor betydning for positiv utvikling og vekst. Det må jobbes direkte mot sentrale politikere for å nå dette målet.