Helse og omsorg

Pexels

Tingvoll Venstre vil i perioden 2019–2023 arbeide for:

• Sikre ressurser til god drift av helse- og omsorgssektoren.
• Sikre heltidskultur, god grunnbemanning og rekruttering.
• 100% stilling i jordmortjenesten.
• Sikre ressurser til hjemmebasert omsorg.
• Sikre kompetanseutvikling for de ansatte.
• Sikre nok lærlingeplasser.
• Øke antallet habiliteringsboliger.
• Musikkterapeuttilbud i institusjonene.