Oppvekst og kultur

Foto: Jo Straube / Venstre

Tingvoll Venstre vil i perioden 2019–2023 arbeide for:

• Opprettholde dagens skolestruktur og Tingvoll Videregående skole.
• Sikre ressurser til god drift av barnehager og skoler.
• Sikre kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler.
• Alternative opplæringsarenaer i skolen.
• Opprettholde Tingvoll asylmottak og sikre god integrering av asylsøkere og innvandrere.
• Sikre bevilgninger til frivilligheten, fritidsklubber og lokalt kulturliv.
• Opprette kommunalt kulturminnefond.