Bosetting og trivsel

Foto: iStock

Tingvoll Venstre vil i perioden 2019–2023 arbeide for:

• Nei til avfallsdeponi på Rausand.
• Ja-holdning til nye innbyggere, spredt bosetting og bruksendring.
• Holde eiendomsskatten på et minimum, innføre bunnfradrag for boligeiendommer.
• Ja-holdning til grundere.
• Ja-holdning til nye og attraktive boligområder i hele kommunen, og til dispensasjon for bygging i LNF-området og i 100m-beltet langs fjorden.
• Realisering av flerbrukshall i Straumsnes.
• Ny E-39 og fergefri kryssing av Halsafjorden.
• Gang og sykkelvei langs Vågbøveien og Vonheimveien.
• El-ferge/hurtigbåt mellom Tingvoll og Angvik.