Program Osen Venstre/KRF 2019-2023

Program Osen Venstre/KRF 2019

Osen Venstre/KRF ønsker mer åpenhet om politikken i kommunen.
Åpenhet bryter ned fordommer og rykter og styrker demokratiet. Vi ønsker derfor videosending fra kommunestyremøter og se på muligheten for et politisk kommentarfelt på Osens hjemmesider.

 

Trygg og god oppvekst
Osen Venstre/KRF vil

 • opprettholde gode tjenester for alle som bor i kommunen.
 • gjøre alt vi kan for å beholde nødetatene.
 • sikre ungdomsklubblokaler, enten med nybygg eller oppussing.
 • fortsette med løpende opptak i barnehagen.
 • jobbe for innkjøp av minibuss som skole, barnehage og pleie og omsorg kan benytte.
 • opprettholde dagens skolestruktur.

Ungdommen er framtida
Osen Venstre/KRF vil

 • høre ungdommens stemme og ønsker en ungdomsrepresentant i kommunestyret med tale og forslagsrett.
 • ta initiativ til en prøveperiode med fritidskort for barn og unge fra 6 til 18 år.
 • sikre skyss fra Osenfjord til ungdomsklubben, for de som kommer med båt.

God helse og omsorg
Det skal være godt å bli gammel i Osen.

Osen Venstre/KRF vil

 • sikre gode omsorgstjenester for alle innbyggere, både psykisk og fysisk helse.
 • rekruttere helsefagarbeidere og sykepleiere, og sikre god oppfølging.
 • se på muligheten for stipend til innbyggere som vil ta sykepleierutdanning og tilføre ekstra goder til tilflyttende sykepleiere.

 

Bolyst fra 0 til 100+
Osen Venstre/KRF vil

 • gjøre kommunen attraktiv for nye innbyggere.
 • se på muligheten for nye boligfelt.
 • tilrettelegge for at det bygges framtidsretta og energieffektive boliger.
 • videreutvikle bygdatunet på Vingsand
 • støtte kulturelle innspill som kan øke aktivitet og kulturtilbud i kommunen.
 • støtte frivillige organisasjoner som skaper trivsel og tilhørighet.
 • innføre velkomstpakke til nye innflyttere med informasjon om alt Osen har å tilby.

 

Osen i endring
Osen Venstre/KRF vil

 • jobbe for å bygge ut fiber.
 • ikke øke eiendomsskatten.
 • arbeide videre for veien Osen – Jøssund.
 • fortsette medlemskapet i NFKK – Nettverk for fjord og kystkommuner.
 • begrense taretråling.
 • ta imot flere flyktninger – hvis muligheten byr seg – og legge til rette for dette.
 • samarbeide med lag/organisasjoner om å lage lettere turstier med «treffsteder».
 • at nyetablerte bedrifter skal få mer oppfølging, råd og informasjon fra kommunen.