Sats på elbil og sykkel

Gruppeleder Julie Andersland , Foto: Hanne Tveit

Venstre vil fortsette satsingen på biler uten utslipp og gjøre det enklere og tryggere å sykle. Vi vil at elbiler fortsatt skal ha store økonomiske fordeler sammenlignet med biler som bruker bensin eller diesel, og vil ha flere bysykler i en større del av byen.

  • fortsatt fordeler for elbiler
  • flere og tryggere sykkelveier
  • flere bysykler i hele byen

Les mer om vår politikk for miljøvennlig transport her:

Transport uten forurensing