Skap flere jobber

Foto: Hanne Tveit

Det som er bra for de minste bedriftene er også bra for de største. Venstre vil gjøre det enklere for småbedriftene i Bergen, enten de er nyetablerere med gode ideer eller tradisjonsrike levebrødbedrifter.

  • mer støtte til etableringstiltak og gründere
  • bedre rammevilkår for serverings- og utelivsnæringen
  • større satsing på kulturnæringene

Les mer om vår politikk for flere jobber her:

Kultur, næring og studenter