Ta vare på hverandre

Erlend Horn er gruppeleder for Venstre i bystyret. , Foto: Hanne Tveit

Bergen skal være et trygt hjem for de som av ulike grunner trenger hjelp og omsorg. Vi vil fortsette satsingen på en bedre rusomsorg og sørge for at vi i fellesskap tar ansvar for flyktninger.

  • ta vare på folk på flukt
  • trygg ruspolitikk
  • bekjemp barnefattigdom

Les mer om vår politikk for en rausere by her:

Helse, omsorg og sosial
Flyktninger, integrering og mangfold