6. kandidat Birgitta Solhaug Mjåseth

Foto: Privat

Vår 6. kandidat er Birgitta Solhaug Mjåseth som bur på Atløy og jobbar som lærar i kommunen. Nokre av hjartesakene til Birgitta kan du lese om her:

  • Eg vil at lovbestemte rettigheiter for barn i skule og barnehage blir følgd opp
  • Kompetanseheving for alle tilsette i kommunen. Her er det viktig å utarbeide planar saman med td fagforeiningane.
  • Alle elevane skal ha oppdatert læremateriell som er tilpassa ny læreplan.