Nærskolene er hjertet i nærmiljøet

Nærskoleprinsippet er under press i Alta. Å bygge en storskole i Bossekop vil presse frem store endringer i skolemønsteret over hele Alta. Det er nå kampen for nærskolene står.

Trine Noodt vil ta kampen for nærskolene.

Et viktig veivalg.

Altasamfunnet står overfor et veivalg. Ønsker en å bygge videre på nærskolene, eller ønsker en å bygge storskoler. Alta Venstre er klar og tydelig på at vi ønsker å bygge videre på nærskoleprinsippet. En stemme til Venstre vil være med å sikre nærskolene i Alta, sier Trine Noodt, ordførerkandidat for Alta Venstre.

Vi må velge løsninger som også løser utfordringene i Saga.

Det vil bli ca 300 ledige plasser på nye Bossekop skole og Gakori skole. Samtidig vil ca 175 elever i Saga om noen år ikke få plass ved Saga skole. Dette er ikke en god løsning. Vi kan ikke bygge store prestisjebygg på steder som det ikke finnes elever til. Dette er ikke smart økonomisk, og det vil presse frem nedleggelser av andre skoler i Alta. Nå er det på tide å stoppe storskoleprosjektet i Bossekop mens det ennå er tid. Alta Venstre vil derfor stoppe byggingen av storskolen i Bossekop, ruste opp Komsa skole og Bossekop skole samt utvide Saga skole slik at de kan ha 2 klasser på hvert klassetrinn (ca 400 elever).

Komsa skole er 52 år gammel. Vi kan sikre elever og lærere et godt skolemiljø ved å ruste opp dagens skolebygg.

Beste løsning for flest elever.

Alta Venstre sin løsning vil koste langt mindre enn storskoleprosjektet. Dette er en løsning som løser fire utfordringer. Vi løser utfordringene i Sagaområdet, vi får rustet opp både Komsa og Bossekop skoler, vi beholder nærskoleprinsippet og vi får den beste løsningen sett i forhold til kommuneøkonomien.

Ingen vil ha storskoler.

Og så er det viktig å ha med seg at det er absolutt ingen som ønsker en storskole i Alta. Dette viser høringen som Alta kommune sendte ut våren 2017. Det var ikke en eneste av de mange svarene som var positiv til å bygge en storskole. Så da har vi også ivaretatt foreldrene sine ønsker om hvordan skolestrukturen i Alta skal se ut. Venstre er opptatt av å velge løsninger som er etterspurt. Venstre setter folk først! Foreldrene vil beholde Komsa skole, Foreldrene vil beholde Bossekop skole og foreldrene krever en utbygging av Saga skole slik at alle ungene i Sagaområdet får plass ved Saga skole. Dette får vi til ved å velge Venstre sin løsning.