Kortprogrammet til Ulstein Venstre kommunevalet 2019

Vi seier ja til naturmangfald og nei til landbaserte vindturbinar i Ulstein kommune! , Foto: Knut Petters Foto AS

Det skal vere godt å bo i Ulstein kommune! Vi har laga til eit kortprogram før kommunevalet 2019

Kortprogram Ulstein Venstre 2019

Helsing Ulstein Venstre