Vindkraft – bevar naturen!

Foto: Pixabay

Vindkraft må ikke bygges ut slik at det ødelegger viktige og sammenhengende naturområder. Det skriver Rogaland Venstre sin fylkesordførerkandidat, Kjartan Alexander Lunde, i et innlegg i Haugesunds Avis 15. juli 2019.

Her er hele innlegget:

Rogaland må få en helhetlig plan for vindkraft

Det bygges ut mye vindkraft i Rogaland, og det er planer for nye utbygginger. Venstre vil si nei til nye utbyggingsplaner på land før en ny helhetlig plan for vindkraft er behandlet.

Samtidig vil Venstre øke innsatsen for å utvikle vindkraft til havs og styrke arbeidet med energiektivisering. Vi må satse videre på hydrogen, biomasse og solenergi. Det bør også være økt innsats på oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Venstre ønsker derfor også at MET-senteret på Karmøy skal bli gitt nasjonal status som testsenter for havvind. Gjennom testing av ny teknologi, sikrer vi også at regionen får god kompetanse på flytende havvind, og skaper nye arbeidsplasser.

Vindkraft er bygget ut for å erstatte fossil energi, men vindkraft må ikke bygges ut slik at det ødelegger viktige og sammenhengende naturområder. Venstre mener det er nødvendig å revidere fylkesdelplanen for vindkraft med sikte på en svært restriktiv praksis for naturinngrep.