El-sparkesykler – Svar til Lilja 8 år

De byene du nevner bor det mange mennesker. I Gjøvik bor det 30.000, i Oslo bor det 600.000 mennesker. Dette gjør at det er flere som er unge nok og friske nok til å kunne kjøre elsparkesykkel, og at det lønner seg økonomisk. Det må alltid lønne seg når man skal investere, enten i rene penger, eller for eksempel miljø.

El-sparkesykkel er ikke så miljøvennlig som mange har trodd. De har kort levetid, dvs. at de ikke varer så lenge at miljøregnskapet går i balanse/går i null. Det er ikke så lange avstander i Gjøvik, og de fleste bruker andre transportmidler som sykkel, bil, buss, eller de går. Likevel hadde det vært veldig gøy og bra for byen vår om vi hadde hatt elsparkesykler, både fordi Gjøvik er en kul by å bo i, men også fordi vi som bor her vil ta del i utviklingen.

Du er fornuftig og tenker på sikkerheten når man kjører, og vi støtter deg i dette. Hvordan man kan løse det med hjelm har vi ikke et godt svar på, men vi støtter deg som mener det burde vært hjelm når man leier en elsparkesykkel.

Gjøvik Venstre

Jo-Terje Sagrusten Høysveen

Ragnhild Jakobsson

Alf Inge Kraglund Tunheim

Innlegget også publisert i Oppland Arbeiderblad den 12. august 2019