Kulturen er limet i lokalsamfunnet

Kari Middelthon, Foto: Idun Gulla Dyrnes

Indre Østfold Venstre er partiet for kultur og idrett.Kultur- og idrettslivet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi og bakgrunn. Jeg mener at Indre Østfold kommune må løfte kulturen sammen med kommunalt ansatte i kulturfeltet, frivillige kulturarbeidere og profesjonelle krefter for å sikre kvalitet i kulturtilbudet.

Kari Middelthon

Dette er konkrete saker på kulturfeltet Indre Østfold Venstre ønsker å få til i vår nye kommune:

Et kommunalt fond for større kulturarrangementer for å sikre økonomisk forutsigbarhet
God kommunal støtte til Askim kulturhus
Fjellheim i Spydeberg skal bevares
Bibliotekene må ha større plass, bedre tilgjengelighet og målrettet tilbud for barn og ungdom
Fritidsaktiviteter og kulturskoler skal være gratis for barn i lavinntektsfamilier
Ungdomshusene må styrkes
Et nasjonalt innvandringsmuseum i Askim
Badet i Mysen ferdigstilles som planlagt
Idrettsanlegg bygges etter vedtatt plan
E-sport anerkjennes som kultur/idrett
Trøgstad fort, Høytorp fort, kraftstasjonene i Askim og Romsåsen gruver videreutvikles

Kulturen er der hvor folk er, hvor de møtes og opplever noe sammen. Kulturen skal utvikle seg i biblioteket, Den kulturelle skolesekken, kulturskolene, kulturhusene, i klasserommet, på teatret, i filmsalen, på kor- og korpsøvelser, i arkitekturen og på idrettsbanen. Det er folk som er kulturens skapere og kulturens brukere i gode og kreative møteplasser. Et godt og levende kulturliv gir store ringvirkninger som sosial verdiskaping, kunnskap, kulturarv, bedre helse, inspirasjon, mestring og selvinnsikt for den enkelte.

Ikke minst fører et godt kulturtilbud til integrering, samhold og fellesskap, tilflytting, arbeidsplasser, turisme og gode inntekter til lokalsamfunnet. Alt dette bidrar til å gi våre lokalpolitikere overbevisende argumenter for å investere i kulturtilbudene. Indre Østfold bruker i dag lite penger på kultur i forhold til budsjettene. Å øke den økonomiske rammen til kultur betyr mye for lokalsamfunnet, men lite for kommunens totale økonomi.

 

Kari Middelthon

6.- kandidat for Indre Østfold Venstre