Bli kjend med Giske Venstre 2019-2023

Foto: Silje Giske

Ordførarkandidat Jan Ove Skodje.

Jan Ove Skodje er 58 år bosatt på Godøya. I det daglige jobber han hos Widerøe Ground handling på Vigra flyplass. Frivillighet tar en stor del av fritiden hans, alt fra å vere formann i Godøy il, til å legge stein og renovere fjellstiene på Godøyfjellet og til å trene lag, enten aldersbestemmte eller seniorlaget på øya.