Har mottatt innsyn i korrespondanse mellom Deloitte og Helgelandssykehuset

Leder og ordførerkandidat, Hanne Nora Nilssen, i Alstahaug Venstre, Jill-Mari Erichsen

Etter å ha sendt mail til departementet den 1.august, og brev til Helseministeren Bent Høie den 10.august, mottok Venstres ordførerkandidat, Hanne Nora Nilssen, mandag ettermiddag et svar fra kommunikasjonsavdelingen ved Helgelandssykehuset på sin innsynsbegjæring. Innsynsbegjæringen ble sendt 10.april.

Venstres ordførerkandidat, Hanne Nora Nilssen, ønsket innsyn i diverse dokumenter knyttet til saken vedrørende ny sykehusstruktur på Helgeland. Deriblant e-postkommunikasjonen mellom konsulentfirmaet Deloitte og Helgelandssykehuset. Deloitte ble benyttet til å utføre den alternativskillende økonomiske analysne som ble presentert i styremøtet i slutten av mars. Først ble ikke innsynskravet behandlet, under begrunnelse av at det hadde “falt mellom to stoler”. Nilssen måtte ta direkte kontakt med styret før kravet ble behandlet i Helgelandssykehuset. Hun fikk da delvis innsyn, men ble nektet innsyn i bl.a. e-postpostkommunikasjonen med Deloitte. Nilssen klaget på dette og fikk medhold hos departementet i brev datert 9.juli 2019. Departementet anmodet Helgelandssykehuset om å foreta en ny behandling av innsynskravet.

– Jeg er glad for at jeg nå begynner å motta flere dokumenter som jeg har anmodet om innsyn i, men Helgelandssykehusets håndtering av hele denne saken er ikke god. Det fremstår for meg som om de bevisst har trenert innsynskravene. Det burde være unødvendig å måtte gå helt opp til ministeren for at Helgelandssykehuset skal gi deg en rettighet som du etter lov har krav på, sier Hanne Nora Nilssen i en kommentar.

Nilssen påpeker videre at det fortsatt er en del dokumenter som Helgelandssykehuset ikke har gitt innsyn i, og at det er kritikkverdig at Helgelandssykehuset ikke er i stand til å håndtere innsynssakene raskt. Hun stiller også spørsmålstegn ved om vedtak er blitt fattet på riktig grunnlag, all den tid Helgelandssykehuset har holdt tilbake informasjon.

Deler av e-postkommunikasjonen som Nilssen har fått innsyn i, kan du finne ved å følge linken nedenunder.

Utskrift mailkorrespondanse mot Deloitte Bjørn Bech-Hansen