Vil innføre gratis SFO

SFO bør bli gratis for de som trenger det, og vi må styrke kvaliteten i Skolefritidsordning og Aktivitetsskole, sier Venstres Guri Melby., Ill: iStock

Fra 1. august har 46.500 barn rett på gratis kjernetid i barnehage. Nå vil Venstre fortsette oppvekstløftet. – SFO bør bli gratis for de som trenger det, og vi må styrke kvaliteten i Skolefritidsordning og Aktivitetsskole, sier Venstres Guri Melby.


I dag har Venstre partitime under Arendalsuka. Guri Melby vil videreutvikle oppvekstløftet til de yngste skoleelevene.

– Vi vil innføre ordninger rundt i hele Norge med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO og AKS etter skoletid. I første omgang for barn med foreldre som har lav inntekt. Da viderefører vi en ordning som fungerer svært godt i barnehagen, sier Venstres Guri Melby.

Gratis SFO må prioriteres i budsjettet

– Alle barn bør få mulighet til å delta på SFO. Venstre vil derfor at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier, sier Guri Melby, Venstres representant i utdanningskomitéen på Stortinget.

Hun slår fast at SFO ikke skal være en utvidelse av den obligatoriske skoledagen, men et frivillig supplement til skolen på linje med andre fritidsaktiviteter.

– Alle barn bør få mulighet til å delta på SFO. Venstre vil derfor at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier. Dette jobber vi hardt med å få til i arbeidet med statsbudsjettet, understreker Guri Melby.

Gratis SFO er også forankret i regjeringserklæring: «Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt. Styrke kvaliteten i SFO/AKS gjennom utarbeidelse av en nasjonal rammeplan, som også gir rom for lokale variasjoner.»

Samarbeid med kommunene

Desember 2018 ble det gjennomført en nasjonal evaluering av SFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Evalueringen viser at det er store forskjeller mellom SFO-er, både på pris og innhold. Rapporten dokumenterte også at foreldrebetaling kan være et hinder for at de med aller lavest inntekt kan delta i SFO.

– Vi har nå et samarbeid med våre lokale kandidater om å styrke SFO. I tillegg til pris er vi opptatt av å løfte kvaliteten. Derfor jobber også regjeringen nå med en nasjonal rammeplan for SFO, for å styrke ordningen og gi et bredere tilbud av aktiviteter, sier Melby.

Fakta: Gratis kjernetid i barnehagen

  • Fra august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.
  • Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner.
  • Barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fakta: SFO og AKS