Ola Elvestuen på rundreise i Vestfold med miljø og klima på dagsorden

Vern av skog, våtmarksområder og skog er en viktig del av arbeidet for å redusere klimagassutslippene. Her fra fangdammer ved Jarlsberg Hovedgård., Foto: Tone Lind Jørgensen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var 15. august på rundreise i Vestfold. Han besøkte først Larvik og deretter fulgte Sandefjord, Tønsberg og til slutt Holmestrand. Politisk rådgiver Naomi Røkkum og kommunaksjonsrådgiver fra departementet fulgte statsråden på reisen. Det samme gjorde fylkesleder Karin Frøyd på størstedelen av turen.

Omfattende rehabilitering må til!

I Larvik fikk statsråd Elvestuen se og høre om utfordringene som knytter seg til Festiviteten, en trebygning (patrisierhus) fra 1792 og den tilstøtende murbygningen fra 1873. Bygget er i sterkt forfall og har behov for en omfattende t0talhabilitering på over 60 millioner. Statsråden blir orientert om at det trengs et omfattende restaureringsarbeid for å få bygningen “ship shape”.

Oppe i Festivitetens festsal, som ligger i murbygningens 2. etasje orienterte Larvik kommunes eiendomsavdeling ved bygnings- og prosjektansvarlige Kjell Inge Bjørnstad og Audun Vikan. De orienterte statsråden og Larvik Venstres listekandidater der også partiets toppkandidater Magdalena Lindtvedt og Kari-Lise Rørvik var til stede. – Elvestuen var krystallklar og mente at Festiviteten bør bringes tilbake til fordums storhet. – Man bør ta vare på de perlene og de historisk viktige byggene man har, og bygge videre på dem. Selv om det blir en høy kostnad, så er jeg ikke i tvil om at det lønner seg for Larvik å ta vare på det og sette det i stand, sa han.

Karin Virik, Rannveig Horntvedt og Ola Elvestuen

I Sandefjord ble det et hyggelig møte over en kopp kaffe med “søppeldronningen” Rannveig Horntvedt. Hun fortalte levende og humørfylt om hvorfor hun startet opp sitt engasjement for søppel og etablerte Sandefjord Søppelplukkerlag i 2014. Nå er de 50 aktive søppelplukkere og har som mål å gjøre Sandefjord til Norges reneste by. Totalt har de samlet inn 3.000 store søppelsekker. Rannveig ble behørig takket for innsatsen hun gjør for miljøet ved å holde byen ren. Rannveig Horntvedt ble både overrasket og glad for å motta blomster og rosende omtale fra selveste klima- og miljøministeren. “Er disse virkelig til meg?”, sa hun, da hun fikk en flott rosebukett overrakt. Rannveig Horntvedt og søppelplukkerlaget ble forøvrig tildelt Vestfold Venstres miljøpris 2017. – Ordførerkandidat for Sandefjord Venstre, Karin Virik, var vertskap for anledningen. Nede ved havna ble det også et lite stopp foran skilttavlen som informerer om at miljøprosjektet “Renere Sandefjordsfjord” er avsluttet. Med støtte fra staten og private bedrifter har Sandefjord kommune renset og ryddet fjorden. Sandefjord Venstre med Karin Virik i spissen og Vestfold Venstre ved Kåre Pettersen har pushet på for å få statlige midler.

Ola Elvestuen, Håvar Bettum, C. Nicolaus Wedel Jarlsberg, Suzy Haugan og Agnes Hov Bjellvåg.

I Tønsberg var det lunsj på Venstres hus i Storgaten. Deretter gikk turen ut til landbruksområdet ved Jarlsberg Hovedgård. Stamhusbesitter C. Nicolaus Wedel Jarlsberg orienterte om fangdammer han har anlagt. Fangdammer er en metode for effektiv oppsamling av jord og næringsstoffer og hindrer avrenning. Et miljøtiltak! Aulielva ble også tatt i nærmere øyesyn. Her er det store utfordringer med forurensing. Vannområdekoordinator Agnes Hov Bjellvåg som også er listekandidat for Færder Venstre, orienterte om hva som bør settes i verk av tiltak for å hindre og begrense den negative utviklingen for Aulivassdraget. Toppkandidatene i Tønsberg Venstre, Suzy C. Haugan og Håvar Bettum, informerte hva som Venstre lokalt har foreslått tidligere og hva som de vil jobbe videre med. Med på turen var også flere av Tønsberg Venstres styremedlemmer.

Avslutningsvis gikk turen til Holmestrand og åpning der av den sirkulære gipsfabrikken ved gjenvinningsanlegget til Norsk Gjenvinning. Ola Elvestuen holdt åpningstale og gratulerte med den nye gipsfabrikken.
Gipsavfallet i Norge er en av de største avfallsfraksjonene fra bygg- og anleggssektoren. Gips er evig gjenvinnbart, men har i all hovedsak havnet på deponier med påfølgende klimagassutslipp. Ved den sirkulære gipsfabrikken i Holmestrand gjenvinnes nå ca. halvparten av Norges gipsavfall (ca. 40.000 tonn pr. år).

Ola Elvestuen åpner den nye gipsfabrikken

 

Dette er en ny forretningsmodell som har blitt muliggjort gjennom å samle nøkkelaktører i verdikjeden, og som har resultert i et viktig praktisk bidrag til sirkulærøkonomien, ved at avfall fra gipsplater nå blir til nye gipsplater som går tilbake til byggeplassen.<

Gipsanlegget er et spydspisseksempel på hvordan framtidas ressurshåndtering må være. Bedriften vant forøvrig i sommer Årets innovasjonspris i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Konsernsjef i Norsk Gjenvinning er Erik Osmundsen. Til stede ved åpningen – i tillegg til Ola Elvestuen – bedriftens ledelse og ansatte samt inviterte gjester, deriblant Holmestrand Venstres Henning Nilssen og fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V).