Næring

Norge kan bli en verdensleder på grønn teknologi og grønne bærekraftige forretningsmodeller. For at det skal skje må det offentlige spille på lag med næringslivet. Sammen får vi til en grønn framtid., Foto: iStock

Venstre er et næringsparti som vil legge til rette for at det kan skapes nye arbeidsplasser i kommunen også innenfor private virksomheter. Vi vil arbeide for en kommune som oppleves serviceinnstilt, forutsigbar, og attraktiv for alle næringsdrivende. Venstre vil legge til rette for næringsområder for handel i størst mulig grad i og rundt eksisterende sentrum.

Venstre er næringspartiet:

✔ Venstre sier nei til eiendomsskatt på private boliger, verker og bruk.

✔ Vi vil bidra til etablering av et selskap hvor samarbeid næring/huseiere/kommune i fellesskap jobber for gode vilkår både for eksisterende og nyetablerte næringsdrivende. Spesielt vil Venstre legge til rette for grundere.

✔ Vi vil særlig utvikle kommunen til et attraktivt sted å etablere kompetansearbeidsplasser. Næringsarealer rundt sentrum skal prioriteres til virksomheter med høyt antall arbeidsplasser i forhold til arealet.

Videre vil Venstre:

· Utvikle sentrum til et område for boliger, handel og annen næring.

· Innføre et felles og overordnet parkeringssystem i sentrum.

· Få fortgang i arbeidet med regulering av områdene rundt Stjørdal stasjon.

· Utvikle Hell Forest Arena som trekkplaster for større arrangement.

· At Stjørdal kommune tilrettelegger for grønne næringer.

· Legge til rette for flere ladestasjoner for elbil.

· At dyrka mark skjermes i størst mulig grad.

· Ha et grønt fokus i kommunens næringsfond.

· Bidra til å etablere en mathall der lokale produsenter av mat og drikke kan omsette varene sine direkte til forbruker.

· At det satses på reiseliv i Stjørdal kommune hvor det satses på opplevelsesbasert ferie og fritid.