Skole og utdanning

Trine Skei Grande

Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste redskap for å skape tilhørighet, samhold og et godt samfunn. Venstre vil at Stjørdal skal ha den beste skolen i Nord-Trøndelag og være blant de beste i landet. For å oppnå dette må vi satse aktivt på skolen. Lærerne er skolens viktigste ressurs. Venstre vil samarbeide med lærerne og PPT-tjenesten i både utforming og drift av skolen.

Venstre er skolepartiet:

✔ Vi vil sikre at lærere har tid til å være lærer og ikke bruker unødig tid på administrativt arbeid.

✔ Vi vil ha folk med annen relevant utdanning i skolen slik at særskilte tiltak blir gjennomført og utfordringer løst så tidlig som mulig.

✔ Vi vil styrke helsesykepleierressursene ved skolene.

✔ Vi vil ha mer miljøfokus inn i skolen og i den sammenheng gi «hver skole sin bekk» som felles oppgave.

Videre vil Venstre:

· Bygge ny Halsen Barneskole.

· Sikre gode overganger mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole.

· Innføre prosjektorganisert læring ved enkelte av skolene etter finsk modell.

· Vurdere skolestrukturen med henblikk på innhold og ressursfordeling.

· Arrangere «First Lego League» i samarbeid med skolene.

· Innføre egen psykisk helse som fag.

· Få kulturskolen inn i barne- og ungdomsskolene.

· Styrke videreutdanning av lærere.

· Bruke samspillsmetoden i utviklingen av nye skolebygg.

· Bruke skolen og næringslivet for å skape en felles Stjørdals-identitet.

· Bruke næringslivets kompetanse inn i skolen.