– Grünerløkka skal være et godt sted å vokse opp – for alle barn

Anita Wold er førstekandidat for Grünerløkka Venstre., Foto er tatt av Baard Salvesen

Anita Wold er førstekandidat for Grünerløkka Venstre. Hun er svært opptatt av å gi barn og ungdom i bydelen bedre og rimeligere fritidsaktiviteter.

­– I dag er aktivitetene for barn her i bydelen både for få og for dyre. For meg er det veldig viktig at alle barn skal ha like muligheter for å delta i fritidsaktiviteter, helt uavhengig hva foreldrene tjener. Men når hele 25 prosent at barnefamiliene på Grünerløkka har lav inntekt, er konsekvensen at mange barn stenges ute fra fellesskapet.

Grünerløkka Venstre ønsker derfor blant annet å gi ungdom mellom 12 og 18 år

et tilskudd på 5000 kroner som de kan bruke på ulike fritidsaktiviteter.

– Grünerløkka trenger også flere flerbrukshaller, og vi ønsker å etablere en ordning med gratis utlån av sportsutstyr for barn og ungdom slik at flest mulig kan delta, forteller hun.

Attraktivt for barnefamiler

Et av de viktigste satsingsområdene til Grünerløkka Venstre er å få mange nok og ikke minst gode barnehager i bydelen.

– Mange barnefamilier nå ønsker å bo i bydelen, og vi må sørge for at alle som ønsker det får plass – og at de som arbeider i barnehagene er godt kvalifiserte, sier Wold.

Hun mener det også må bygges flere og bedre lekeplasser i bydelen.

Endelig blir det hall!

Grünerløkka Venstre har i mange år har vært pådriver for en ny flerbrukshall på Dæhlenenga. I våres kom vedtaket om finansiering fra statlig hold, så nå skal den endelig bygges.

– Byggingen av Dæhlenenga er utrolig viktig for barnefamilier og ungdom som bor her på Grünerløkka. Det er virkelig fantastisk at vi endelig har vedtak om dette, sier Wold.

Gode liv i sentrum

Venstres hjertesaker inkluderer redusert pris på månedskort, satsing på sykkelstier, el-biler og flere ladeplasser.

– Det er viktig for oss at Grünerløkka kan utvikle sitt særpreg som en mangfoldig bydel hvor det er plass for at alle som ønsker det, kan få mulighet til å leve et godt liv her.