Øksnes Venstre vil ha leksefri skole

Foto: Jørn Martinussen

Med utgangspunkt i kunnskap om hva som gir best læring, vil Øksnes Venstre fokusere på faktorer som lærernes tilbakemeldinger, forhold til elevene, og ledelse og klarhet i klasserommet.

Skrevet av Marte Hansen

Leksefri skole er et omdiskutert og komplekst tema som er vanskelig å belyse i en kort tekst. Dette er likevel noe som opptar Øksnes Venstre og vi ønsker å belyse våre argumenter for hvorfor vi ønsker å tilrettelegge politisk og administrativt for at, i alle fall de minste barna i 1-4 klasse skal slippe å ha lekser.

Arbeidshverdagen har endret seg, men hva med skolen?

En skoledag, inkludert SFO kan for enkelte barn strekke seg fra kl 7.00 – 16.15, hver dag hele uken fordi, i de aller fleste tilfeller er foresatte, enten de er en eller to, på jobb minst 8 timer hver dag.

Barn i småtrinnet trenger mye søvn, de trenger tid til spontan lek og de trenger tid til meningsfulle aktiviteter sammen med sine foresatte.

Det er også at et faktum at foresatte i varierende grad kan ha kunnskap og kapasitet til å følge opp leksearbeidet på den måten det er tiltenkt. Hvis man har prøvd å gjøre lekser med en sliten 6 åring, vet man at man både må være motiverende, pedagogisk og tålmodig. Det medfører at barn allerede svært tidlig vil oppleve å ha ulike muligheter til læring, dersom formålet med leksene er repetisjon og et tiltak for mer mengdetrening. Problemet er dessuten todelt fordi foresatte mister muligheten til å lære barna viktige ferdigheter på den måten man vet passer barnet.

Forskning viser at det er lesing etter eget valg som fremmer leseferdigheten. 15 minutt med repetisjon av de kjente lærebøkene, som blant annet av en norsk forsker er karakterisert som meningsløse, kan være for mye både for voksne og barn på en kort ettermiddag. I arbeidslivet er det belyst at skillet mellom jobb og fritid er viktig. Hvorfor skulle ikke dette være like viktig for barn?

Vi i Øksnes Venstre sier ja til å sette igjen skolesekken på skolen. Vi ønsker å heller tilby foreldre et opplæringshefte/materiell/kursing som kan fortelle foresatte hvordan man kan ta aldersadekvat læring inn i fritiden og dagligdagse gjøremål. Det kan være mye god læring i en tur på dagligvarebutikken. Det må selvfølgelig etableres ordninger som gjør at foresette er involvert og orientert i skolearbeidet selv om dette ikke skjer via lekser. Det er signaler som tyder på at lærerne også ville fått frigitt mer tid til undervisning og planlegging av undervisning dersom lekser ble avskaffet.

Vi ønsker å søke kunnskap om gjennomføring av prosjekt leksefri skole hos blant annet Digermulen skole i Lofoten, som har hatt leksefri skole siden 2000.