Storflyplass koster 500 kroner per billett

Rolf Zimmermann Vestvågøy
Rolf G Zimmermann er ordførerkandidat for Vestvågøy Venstre og tror regionens transportbehov best løses ved å bruke nye flytyper på dagens kortbane-nett., Foto: Simen Vangen

Drømmen om storflyplass vil koste skjorta – og regningen havner hos deg og meg. Hvis den bare koster 2,1 milliarder vil dette bety en økning i billettprisen på over 500 kroner.

Jeg har lenge tenkt at det må være på sin plass å realitetsorientere seg litt i saken rundt flyplasser i Lofoten. Jeg har derfor forsøkt å sjekke hva som skjer med kostnadene for oss lokalt, dersom vi ender opp med å få en storflyplass her. Det ble en solid øyeåpner.

Det første jeg fikk høre da jeg grov i denne materien, er at Avinor ikke kommer til å betale regningen for noen ny storflyplass. De kommer til å sende den rett til folk i Lofoten. Her blir det ingen kjære mor eller gratis lunsj. Denne kostnaden må betales av de reisende over billettprisen og vil fremstå som en solid økning i «bompengene» på vår kollektivtransport.

Som kredittkort-gjeld

Bare selve flyplassen er konservativt estimert til å ha en prislapp på 2,1 milliarder kroner. Dette vil garantert sikkert bare være en liten del av totalen, siden man her må kjøpe opp tomteområder, legge det under asfalt og deretter legge om hele E10 i forhold den nye flyplassen.

Staten krever dessuten en avkastning på ni prosent fra Avinor på kapital som brukes til slike store byggeprosjekter. Å låne via Avinor er dermed som å finansiere ny flyplass via et kredittkort-selskap. Det gjør det dyre enda dyrere.

Uansett hva totalen blir, så tilsier regnestykket at hver milliard i kostnader vil koste hver innbygger i Lofoten rundt 40.000 kroner. Med 2,1 milliarder kroner uten renter og kostnader til vei og tomt, så blir regningen rundt 80.000 per innbygger.

500 kroner per billett

Hvis man regner dette ut på antallet flyseter årlig, så vil man finne at 2,1 milliarder kroner vil koste i overkant av 500 kroner per flybillett. Jeg har da regnet med at det i dag produseres i underkant av 200.000 flyseter til og fra Svolvær og Leknes til sammen.

Regnestykket mitt forutsetter at trafikken ikke øker stort, og at regningen dermed havner hos det lokale næringslivet. For å gjøre det enkelt er kostnadene fordelt over 20 års nedbetalingstid, uten renter.

Koster selv med stor økning i turismen

Sluttsummen per billett kan naturligvis bli lavere. Men det vil igjen forutsette at antallet reisende økes dramatisk, slik jeg tidligere har skrevet om. Hvis vi får 100.000 ekstra turister til regionen, vil flyplassen bare koste 350 kroner ekstra per billett.

Hvis vi får 300.000 turister ekstra, så vil dette bare koste 210, kroner per billett. Regnestykket viser at vi skal legge på en enorm mengde nye turister til regionen og likevel vil vi ikke klare å «nulle ut» kostnaden til en ny flyplass.

Den smarte veien til bedre tilbud

Jeg sier derfor som jeg har gjort hele tiden: For meg fremstår dette fortsatt som en dårlig ide. Det vil trolig være enklere å øke kapasiteten på dagens flyplasser om vi jobber for å få bort en del av de avgiftene som vi i dag betaler på våre flyreiser. Vi som bruker kortbanenettet som kollektivtransport betaler allerede i dag ca. 500 kroner per billett i avgifter til staten.

Den smarte veien til bedre flytilbud på flyplassene i Lofoten kan derfor gå via at vi samler oss om et felles bompenge-opprør også i Lofoten. Flyseteavgifter, CO2-avgift, mva, flyplassavgift og fandens oldemor summerer seg opp til større summer i “bompenger” for oss enn det befolkningen slåss om i hovedstaden og på Vestlandet.

Ved å kikke nærere på økonomien i dette er jeg derfor fortsatt overbevist om at nøkkelen til bedre flytilbud i Lofoten ligger i å jobbe smart med kortbanenettet. En stemme på Venstre vil være en stemme på at vi velger det rimelige, det raske og det smarte i denne saken.