1000 kroner i bompenger over fjorden til Bodø

Oversikt over avgifter Widerøe
Oversikten er fra Widerøe og viser hvordan avgiften med å fly på kortbanenettet har eksplodert etter 2012., Widerøe

Skal vi fra Lofoten til Bodø med fly betaler vi i dag «bompenger» på nesten tusen kroner til staten. Hvorfor er det bare storbyene som skriker på lavere bompenger? Hvor er bompengeopprøret på kortbanenettet?

Det kalles naturligvis ikke bompenger når vi i Lofoten reiser kollektivt inn til fylkeshovedstaden. Da kalles det vekselvis CO2-avgift, startavgift, passasjeravgift, merverdiavgift eller andre snedige omskrivninger av bompenge-begrepet.

Bildet er like fullt krystallklart. Nyttetrafikken på kortbanenettet skattlegges i dag så hardt at det rammer næringslivet i distriktene midt i solar plexus. 25 minutter med «t-bane» fra Leknes til Bodø koster i dag langt over 2000 kroner for en billett tur retur. Tilsvarende billett på t-banen i hovedstaden koster under hundrelappen.

Blåblå bompenge-økning

Etter at “bompengemotstanderne” i den blåblå regjeringen inntok sine kontorer i 2013 er skattetrykket på kollektivtransport økt så mye at Widerøe i dag er i ferd med å gå konkurs. Det taper penger for hver passasjer de frakter og tvinges av lønnsomhetshensyn til å redusere alle ruter som ikke kan drives kommersielt. Det blir stadig færre slike ruter ettersom avgiftene øker.

Dette rammer det rutetilbudet vi har hatt på kortbanenettet. Mellom 2012 og 2017 ble avgiftene på kortbanenettet økt med 70 %. Bare etter 2015 er avgiftene på kortbanenettet som Widerøe krevet inn på vegne av staten økt med over 200 millioner kroner årlig. Dette oppleves som at kostnadene til å fly fra kortbanenettet har eksplodert. I tillegg tvinges Widerøe til å slutte med alt som minner om velvilje og ruteutvikling, for å holde selskapet i live.

Widerøe kom på banen

Som jeg skrev i mitt innlegg for en tid tilbake ønsket jeg at Widerøe skulle komme på banen i denne saken. Det har de gjort og jeg har hatt et svært interessant møte med dem. Jeg har gått gjennom endringer i avgifter og selskapets lønnsomhet sammen med Widerøe-direktør Stein Nilsen.

Der fikk jeg se hvor skoen trykker. Og der fikk jeg også forståelsen for hva vi må gjøre – helt konkret – om vi skal få tilbake et utviklings-innstilt Widerøe som er i stand til å levere det tilbudet som næringsliv og befolkning trenger. De ønsker så gjerne å spille på lag med oss. Men de økonomiske realitetene tvinger dem til å slutte å utvikle nye rutetilbud. Avgiftene tvinger dem i kne.

Dette er mulig

Vi kan – om vi vil – tvinge regjering og storting til å snu i denne saken. Dette vil være den raskeste og beste strategien for å få etablert det kollektivtilbudet fra flyplassene i Lofoten som næringslivet trenger om de skal fortsette å vokse og drive lønnsomt her. I motsatt fall vil avstands-ulempen til bedrifter i Sør-Norge øke inntil vi tvinges til å flytte sørover.

Jeg foreslår derfor at vi starter et bompenge-opprør også i vår region. Vi må håpe at dette kan spre seg, for dette problemet er det samme alle steder hvor kortbanenettet i dag er den sentrale komponenten i kollektivtilbudet.

Konkret politikk

Helt konkret må vi kreve følgende for at det skal monne:

  1. Merverdiavgift på kollektivtransport inkludert flytransport over kortbanenettet fjernes igjen.
  2. CO2-avgiften på fly under 20 tonn fjernes og erstattes av statlige incentiver for å få utviklet fly drevet med el, hydrogen eller andre reine drivstofftyper.

Dette er det mulig å få til. Dette vil i første rekke dreie avgiftstrykket bort fra nyttetrafikken i distriktene langt unna Oslo og over på hyggetrafikken til utlandet. Det er kanskje der det er viktigst at vi får til en reduksjon i CO2-utslippene på kort sikt.

Jeg som er representant for Venstre har allerede tatt dette opp med stortingsrepresentanter fra mitt parti. Jeg vi anbefale alle andre partier å gjøre det samme, samt at vi samler oss i en felles offensiv i denne saken. Da blir vi hørt.

Godt valg.