Sjølvmelding: Linda Liem

Linda er Suldal Venstres 6.kandidat.

Sjølvmelding

Eg er Linda Liem, 50 år, sjølvstendig vitskapsformidlar og bur i Erfjord.

Eg er opptatt av ein attraktiv og levande kommune og ei berekraftig framtid for barna våre. For det treng me evner til å granske utfordringane våre og finne kreative løysingar som er laga til rette for vår kommune. Eg stiller til val fordi eg ønskjer å bidra aktiv til ein berekraftig og framtidsretta Suldal

Godt val!