Evje og Hornnes Venstre har en varm eldrepolitikk!

Vi i Venstre er fullstendig klar over hva statistikken og tallene viser framover. Antall personer som er 80år eller eldre vil dobles før 2040 og tredobles før 2060. Det er derfor veldig viktig at vi lokalpolitikere begynner å jobbe med tilretteleggingen som trengs allerede nå. Det er ingen hemmelighet at Evjeheimen snart må bygges ut slik at vi kan fortsette å tilby et godt tilbud til våre innbyggere. Men hva annet kan vi gjøre for å gi våre eldre en best mulig hverdag?

Legge til rette for at folk kan bo hjemme lengst mulig

Vi ser klart en trend at folk ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Så lenge helsen holder og ønsket er der vil vi hjelpe med tilretteleggingen av dette. Vi har gode hjemmesykepleiere i vår kommune, men vi er helt overbevist at et økt fokus på smarthusløsninger hos eldre kan lette dette arbeidet betraktelig for alle parter. Det må være trygt og godt i alle husene. Det eksisterer allerede mange smarthustjenester som enkelt kan settes i drift hos våre beboere. Dette kommer vi til å holde fokus på å neste periode også, men vi er veldig tydelige på at det ikke skal gå utover de varme hendene. Det skal fungere som et supplement til en allerede god tjeneste.

Vi vil også gjerne utrede en tjeneste i vår kommune som vi kaller ”hent meg der jeg er”. Det betyr i praksis at det går en minibuss rundt i kommunen vår og henter våre innbyggere der de bor. De blir så kjørt inn til sentrum der de kan utføre sine ærend, og blir kjørt hjem når bussen drar fra sentrum igjen senere den dagen. For oss er det ingen tvil om at en slik tjeneste virkelig gjør det lettere for folk å bo i hjemmene sine lenger, og å fortsette å bo litt i utkanten av kommunen. Vi vil at folk skal kunne bo i hele vår flotte kommune uten store ulemper. Andre kommuner har slike ordninger, og vi ser fram til å prøve å få utredet en slik ordning her hos oss!

Legge til rette for de som klarer det meste selv, men vil ha en enkel hverdag

Vi må tørre å tenke nytt! Ved gamle Soltun Barnehage (i enden av Taubanegata) ligger det en tomt som bare roper om å bli utviklet. Deler av den kan kanskje benyttes til en utbygging av Evjeheimen, men vi kan også få til noe mer. Tenk dere et kommunalt borettslag for beboere i vår kommune som har behov for en enkel hverdag. En lys og trivelig leilighet på en flate der de fleste behov blir dekket. I fellesutgiften er bla. vaktmestertjeneste, brøyting og alt inkludert, samtidig som du bor så sentralt at hjemmesykepleien holder til i nabobygget. Dette bør vi som kommune satse på! Selvstendighet er viktig, men det samme er behovet for en trygg og god hverdag. Vi håper vi kan få igjennom en kostnadskalkyle på et slikt prosjekt i neste periode.

Vi må legge til rette for de som trenger mer hjelp enn andre

Vi i Evje og Hornnes Venstre er ikke i tvil. Vi må begynne å planlegge utvidelse av Evjeheimen allerede nå. Vi har en god tjeneste, men vi kan ikke risikere å bli tatt på sengen av økningen av eldre som vi alle vet kommer. Vi må sørge for disiplin og smarte valg i renoveringen av skolene, for så å sette fokus i økonomiplanen over på Evjeheimen. Samtidig må vi holde fokus på tjenestenivå og de gode ansatte. Vi mener for eksempel at det ikke er nok å bevare aktivitetssenteret og kantinen, det må utvikles videre! De eldre i vår kommune er en kjemperessurs vi ikke må være redde for å ta dialogen med, og jobbe sammen med eldrerådet for en best mulig utvikling av tilbudet.

Glenn Cato Christensen
Ordførerkandidat
Evje og Hornnes Venstre