Sjølvmelding: Ragnhild Sukka

Ragnhild Sukka er Suldal Venstres fjerdekandidat.

Sjølvmelding

Eg er Ragnhild Sukka, 45 år, tannlege og bur på Suldalsosen. Eg er opptatt av at Suldal skal vera ein god kommune å bu i og veksa opp i, at ungdomane våre reiser ut i verda med ein god bagasje og med ei lyst til å koma tilbake. Me har ein flott natur som me må forvalte på best mogleg vis. Vegane våre må vera trygge å kjøra på. Eg stiller til val fordi eg ønskjer å bidra til at Suldal fortsatt er ein attraktiv og trygg kommune å bu i.

Godt val!