Venstre støtter bygging av ny dypvannskai

Foto: Simen I. Vangen

Ny dypvannskai i Rana er sammen med ny flyplass og nytt sykehus en av de viktigste sakene for Rana-samfunnet å komme i mål med. Prosjektet er svært godt og vil legge til rette for bærekraftig vekst for den grønne industrien i Rana. Derfor har Rana Venstre stilt seg bak prosjektet fra dag én, sammen med Nordland Venstre.

Mange jobber godt med prosjektet ny dypvannskai. Det kom veldig tydelig fram da både NHO, Norsk Industri, LO og Fellesforbundet har sendt brev til regjeringen og krevd at prosjektet prioriteres. Fantastisk innsats av ordfører Geir Waage, Anita Sollie i Høyre, Arve Ulriksen i MIP og alle dere i Mo i Rana Havn og Rana Industriterminal! Det har vært tverrpolitisk enighet om viktigheten av ny dypvannskai og nå begynner resultatene å komme. Jeg var selvfølgelig svært skuffet da regjeringen ikke inkluderte ny dypvannskai i Rana som ett av prosjektet i NTP som kom med i forskutteringsordningen. Nå legges det et betydelig press på regjeringen fra viktige samfunnsaktører.

Jeg har selv jobbet aktivt opp mot Venstre på stortinget og i regjeringen med å få støtte til dypvannskaia. Som Venstre-representant er prosjektet et skikkelig kinderegg. Det fjerner gamle miljøsynder ved å mudre og fjerne forurensede masser. Den grønne industrien får bedre rammebetingelser som sikrer konkurransedyktighet mot annen industri med langt større fotavtrykk ellers i verden. Og man kan benytte større båter, og etter hvert landstrøm, som vil bety reduserte klimautslipp fra selve båttransporten.

Jon Gunnes er Venstre sin representant i transportkomitéen på Stortinget. Han var i fjor på besøk hos oss og ble grundig orientert om prosjektet. Gunnes er helt tydelig på nytten av dette prosjektet og har gjort det klart at Venstre ønsker å øke midlene til forskutteringsordningen. Antallet søknader som kom inn viser at det er et betydelig behov for oppgradering av havneanlegg i landet. For meg er det inspirerende å oppleve gjennomslag i mitt parti for en så viktig sak for Rana-samfunnet. Nordland og Rana Venstre vil fortsette dette arbeidet helt til ny dypvannskai er en realitet.

 

Mats Hansen
Ordførerkandidat, Rana Venstre
5. kandidat, Nordland Venstre