SYKKYLVEN DEI FIRE NESTE ÅRA

Trivsel og bulyst er dei aller viktigaste stikkorda for oss i Sykkylven Venstre, – håper du gir oss tilliten til å gjere bygda vår til ein endå bedre stad å bu!
Venstreprogram 2019-23