Vi trenger de private barnehagene!

Remi Lønøy, 3.kandidat
Remi Lønøy, 3.kandidat , Foto: Elizabeth Toft Erichsen

Skrevet av Remi Lønøy, 3. kandidat i Øygarden Venstre. Først publisert i nettavisen Tunnelsyn

 

Jeg har aldri hørt noen ha en annen formening enn at barnehagene skal være best mulig. De fleste partiprogram har en eller flere formuleringer om at barna er fremtiden og at barna skal ha et best mulig utgangspunkt for resten av livet. I praksis er dette tomme ord når man som prinsipp vil nekte private adgang til å drive barnehager. Uten private tilbydere ville det totale tilbudet hatt mindre variasjon og kostet mer.

Hvert eneste valg blir private barnehager et offer for valgkampen. De som driver disse barnehagene er nok blitt vant til å bli hengt ut av ideologisk korrekte sosialister, men det blir ikke mindre ufint av den grunn. I påskudd av det lite gjennomtenkte begrepet ‘velferdsprofitører’ rakker de ned på veldrevne bedrifter, arbeidsplasser og gode velferdstilbud. De skaper et bilde av at de driver rovdrift på barna og tjener seg rik på dårligere rettigheter for de ansatte. Dette er langt fra sannheten og blir heller ikke mer sant jo oftere man sier det.

Foreldreundersøkelsene er klinkende klar. Folk flest er svært fornøyd med barnehagetilbudet sitt og aller mest fornøyd er de som har barn i private barnehager. Sikkerhet, hygiene, mat, lek og uteareal er noe av det foreldrene mener de private barnehagene er best på. Å gjøre det til en diskusjon om sløsing av skattepenger blir derfor kunnskapsløst. Særlig når vi samtidig vet at private barnehager sparer skattebetalerne for over flere milliarder årlig, uten at det går på bekostning av tilbudet.

De private barnehagene vet at konkurransen er tøff og at de derfor må jobbe hardt hver dag for at foreldre skal velge nettopp de. Da skal de ha flere og varierte aktiviteter, godt utvalg av utstyr, gode måltidsplaner og mest mulig pedagogikk innenfor de rammene de har. De stiller dessuten strenge krav til seg selv og flere selskap har gjerne egen internrevisjon for å påse at de lever opp til svært høye kvalitetskrav. Oppskriften for å tjene penger på å drive barnehage er både enkel og vanskelig. Du må ha høy kvalitet og du må være innovativ for å lykkes.

For Venstre er det viktigere at alle barn får mulighet å gå i barnehage og at denne har høy kvalitet enn hvem som drifter tilbudet. At barn går i barnehage er noe av det viktigste for å forebygge utenforskap og fattigdom. I tillegg til at det er viktig for integrering. Derfor har Venstre i regjering sørget for at flere barn i lavinntektsfamilier får gratis kjernetid og jobber for at det skal gjelde enda flere. Derfor støtter vi opp om barnehager som sørger for variasjon, samt meningsfullt og positivt innhold. Det er viktig at ikke gammeldags tenkning er til hinder for å gjøre tilbudene stadig bedre.

I stedet for å bruke tid på å true livsgrunnlaget til sosiale entreprenører bør man heller se på hva som skal til for å modernisere familiepolitikken og sikre velferdsstaten også i fremtiden. For Venstre er det viktig at man sikrer valgmuligheter og at foreldrenes valg verdsettes. Å legge ned private barnehager er ikke å sette barna først.