Alstahaug Venstres valgbrosjyre

Alstahaug Venstre
Hanne Nora Nilssen, Lisbeth Ann Johansen og John Andre Selnes, Alstahaug Venstre

Alstahaug Venstre er på lag med framtida. Vil du være med?
Vi i Alstahaug Venstre vil at Alstahaug skal være en god kommune å vokse opp i. En kommune hvor alle barn blir sett og får lov til å være seg selv. Vi ønsker også å bli en foregangskommune innen velferd og omsorg. Vi vil tilby en trygg og tilpasset omsorg til alle som trener det – når de trenger det! Alstahaug Venstre er også kommunens miljøparti. Vi ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet som vi har i kommunen, og vil at bærekraft må være gjennomgående i all virksomhet. Åsen vil vi også fortsatt kjempe for! Ler mer om våre kjernesaker i vår valgbrosjyre.

Alstahaug Venstres valgbrosjyre