Dyrevelferd med Øksnes Venstre

Il: Venstre

Mishandling av både familiedyr og dyr som utnyttes i landbruket er et alvorlig problem som synes å være økende.

Dyremishandling

Stadig bringer media sjokkerende historier om sadistiske overgrep mot dyr, dumping av familiedyr og tragedier der dyr etterlates for å dø av sult og vanstell.

  • Øksnes Venstre krever at dyremishandlingssaker opprioriteres.

Verdifulle kjæledyr på mer enn en måte

Dyrehold er et utmerket lavterskeltilbud i et folkehelseperspektiv.

Å ha dyr er bra både i forhold til fysisk og psykisk helse. Det finnes undersøkelser som viser positiv effekt på blodtrykk, stressnivå, opplevelse av støtte, opplevelse av mestring, og høyere grad av overlevelse etter hjertesykdom,

Dyr gir også god sosial støtte, og er for mange en god kamerat. Dyrehold er også bra for unge som har utfordringer knyttet til funksjons – eller oppvekstmiljø.

Hund er en inspirator til aktivitet. Som vi alle vet er lite fysisk aktivitet ikke bra, særlig ikke for unge i vekst.

Og ikke minst er det viktig at unge opplever gleden av å være i aktivitet og bevegelse.

Dyr er også en helsefremmende arena for lite aktive barn.

Øksnes Venstre vil ta til orde for et samarbeid med Dyrebeskyttelsen for å bevisstgjøre folk i forhold til ansvaret vi har for å ta vare på dyrene våre. En utrolig god bieffekt av det hele er at vi med dette er med på å forløse en helsegevinst som betyr mye – også økonomisk.

  • Øksnes Venstre vil bedre dyrevelferden ved å få utarbeidet en dyrevelferdsplan med målrettede tiltak.