Mangfold i barnehagesektoren – ja takk

KJetil Andersen, Foto: Idun Gulla Dyrnes

I Smaalenes avis skriver Sosialistisk Venstreparti, ved ordførerkandidat Åse Kristina Heien og stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård leserinnlegget «Barnehage skal ikke være butikk». I nye Indre Østfold kommune vil det, i henhold til barnehagefakta.no være 36 barnehager fordelt på 15 kommunale, 19 private og 2 familiebarnehager. Totalt 2125 barn går i disse barnehagene og nyter daglig av det store mangfoldet vi har i sektoren i Indre Østfold.

 

For det er et mangfold av private barnehager i den nye kommunen. Vi har barnehager som er små kommersielle, skapt av gründere med tydelig konsept for hvordan de ønsker å drive. Vi har barnehager som er eiet av store kommersielle eiere. Vi har barnehager som er foreldredrevet og vi har barnehager som er drevet av forskjellige menigheter. Dette er barnehager som gir foreldre valgmulighet når de skal velge barnehage til sitt barn.
Ønsker man at barnet skal gå i en gårds barnehage kan man det. Ønsker man at banet skal gå i en naturbarnehage kan man det. Ønsker man at barnet skal gå i en barnehage med utvidet formålsparagraf, kan man det. Ønsker man at barnet skal gå i en barnehage drevet av kommunen eller en stor kommersiell aktør kan man det.
Dette mangfoldet skaper muligheter, men det skaper også forpliktelser. Mangfold av tilbydere vil skape en situasjon hvor man må heve kvaliteten for å tiltrekke seg søkere. Vi er alle enige om at barnehage og andre offentlige tjenester ikke skal være en melkeku for noen, og at mest mulig av samfunnets penger brukes der de er tiltenkt, men et aksjeselskap vil ikke kunne få lov til å drive ulønnsomt og med negative regnskap år etter år. Derfor må det være lov at barnehager går med overskudd.
I henhold til faktisk.no så ble det på landsbasis i 2017 tatt ut utbytte til eiere på 11 prosent av overskuddet til de private barnehagene. Dette overskuddet er ofte lønnen til små barnehageeiere. De store kommersielle aktørene satser for det meste på en modell hvor man utvikler konsept og virksomhet, for å heve verdien på selskapet framfor og ta ut utbytte direkte fra barnehagens overskudd. Ofte brukes overskuddet innad barnehagene for å heve kvaliteten.
Istedenfor å være bastante og si absolutt nei til profitt i sektoren mener vi at man skal sette klare kvalitetsforventninger, og forventninger til lønn og pensjon for de ansatte. Om barnehageeierne klarer å oppfylle kravene og drive barnehager med minst like god kvalitet og vilkår som kommunale, for de samme midlene, bør man kunne ta ut et utbytte på overskuddet.
For om man skal drive barnehage i 2019 kan man ikke satse på noe annet enn kvalitet.
Foreldre har aldri vært mer opptatt av barnehagens innhold enn det de er i dagens samfunn. Om man hadde valgt og spare penger på driften for å kunne ta ut utbytte, ville foreldrene rett og slett søkt seg til en annen barnehage. Det er et paradoks at de private barnehagene driver med de samme vilkår som de kommunale.
Tilskuddet blir beregnet utfra hvor mye kommunen har brukt for å drive sine barnehager. Likevel klarer de kommersielle og drive barnehager med like eller bedre lønns og pensjonsvilkår (95% av private barnehager har tariffavtale, kilde faktisk.no), ofte bedre vedlikeholdte bygg, og med mer materiell enn de kommunale, dette altså for de samme midlene.
Vi tror at en blanding av kommunale, private og ideelle barnehager skjerper sektoren og sørger for at alle barnehager leverer den beste kvalitet mulig for samfunnets penger. Uten valgmulighet og konkurranse mener vi at kvaliteten vil falle. Foreldre skal kunne stå fritt til å velge den barnehagen de mener har best kvalitet for sitt barn uavhengig av hvem som eier.
Kjetil Andersen, listekandidat Indre Østfold Venstre