Sjølvmelding: Eskil Nerheim

Eskil er Suldal Venstres tredjekandidat.

Sjølvmelding

Eg er Eskil Nerheim, 41 år, lærar, bur på Suldalsosen. Grunnen til at eg stiller til val på Venstresi liste er at eg er oppteken av at Suldal skal vera ein god kommune å bu og leva i. Eg vil arbeida for at det skal vera lett å finna gode hustomter, at me tek godt vare på den fantastiske naturen vår, at skular og barnehagar har gode kår i heile kommunen, og for at me skal kunna reisa trygt og godt, både privat og kollektivt.

Godt val!