På lag med framtida

Portrettbilder
Giske Venstre sine fem øverste kandidater valgåret 2023, Foto: Sissel A. Basso / Venstre

Venstre vil gje fridom til den enkelte, samtidig som vi skal ta vare
på fellesskapet og miljøet. Vi trur på skaparkraft, frivillig innsats,
dugnadsånd og lokalt sjølvstyre for å skape eit godt samfunn.

På lag med framtida