Våre 10 viktigste saker

Foto: Liv Aalberg

Den kommende perioden vil vi ha en real satsing på skole, barnehage og SFO. Å investere i skolen er å investere i framtida. Lurer du på hva våre 10 viktigste saker er? Les mer om dem her.

1. Sats på skolen
Å investere i skolen er å investere i framtida. Venstre vil prioritere penger til skolen, slik at det kan ansettes flere lærere. For en bedre skolehverdag og forebygging av psykiske lidelser, sykdom og depresjon vil vi også ha flere helsesykepleiere og skolepsykologer.

2. Ta vare på trehusbyen!
Trehusbyen i Stavanger en unik, og må vernes om. Venstre er garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på. Vi mener også at Stavanger bør få en byarkitekt.

3. Enklere å være selvstendig næringsdrivende
Det skal være enkelt å skape arbeidsplasser i Stavanger. Vi vil at kommunen skal tilby rådgiving og støtte innen gründerskap og innovasjon, og ha møteplasser for dem som tør å satse på egne ideer og drømmer.

4. En bedre SFO
Kvaliteten på SFO skal være like god, uansett hvor i kommunen du bor, og det må være et tilbud alle har råd til. Derfor vil Venstre ha en ny, felles kvalitetsplan for SFO, og øke søskenrabatten. Vi vil også legge til rette for flere heltidsstillinger.

5. Rent hav
Plast på avveie påvirker livet i fjordene våre. Vi mener Stavanger kommune må kutte ut all unødvendig plast og ha en plan for opprydding av forurensede områder. Det må være lett å levere søppelet som frivillige plukker langs kysten vår.

6. Bane mellom Stavanger, Ullandhaug, Forus og Sola.
Når det nye sykehuset åpner i 2023, vil flere tusen mennesker studere og arbeide på Ullandhaug. Dit trenger vi et effektivt og godt kollektivtilbud, slik at vi slipper å stampe i kø

7. Sosial utjevning
Stavanger skal være en god kommune å vokse opp i, uansett hvilken familie man er født inn i. Vi vil innføre flere konkrete tiltak for familier med dårlig råd og øke tilskuddet for fritidsaktiviteter for barn.

8. Rusavhengige skal møtes med behandling, ikke straff
Venstre vil gi rusavhengige bedre behandling og etablere en møteplass hvor rusavhengige enkelt kan møte nyttig hjelp.

9. Frivillighet
Alle de frivillige ildsjelene er med på å gjøre Stavanger til en god kommune. Det skal være enkelt og forutsigbart å drive frivillige lag og organisasjoner i kommunen, og vi vil sikre flere penger til kommunedelsutvalgene.

10. En grønn kommune
Venstre vil bevare de grønne friområdene i Stavanger, ha flere parker i sentrumskjernene og levende bydeler.